← Back

Title of the article: Kinship terms in Slavic phraseology
Author(s): KORINA N. B.
Section: Philology
Year: 2015
Issue: № 4, (38)
Pages: 128-138
Index UDK: 811.16
Index BBK: 81.2-3
Abstract: The main goal of this article is to compare phraseological units that contain kinship terms, in four Slavic languages: Russian and Belarussian from Eastern Slavic group, Polish and Slovak from Western Slavic group. The research is based on national language corpuses (except Belarussian language that doesn’t have corpus) as well as on dictionaries and the data from the oral speech. Phraseology with the kinship terms is divided into groups according to thematic and structural criteria. The analysis is based on the origin and frequency of usage of phrasemes included in thematic groups.
Keywords: slavic phraseology, kinship terms, Russian, Belarussian, Slovak, Polish
Bibliography: 1 Alefirenko N. F. Frazeologija v svete sovremennyh lingvisticheskih paradigm [Phraseology in the light of modern linguistic paradigms]. Moscow, Elpis Publ., 2008. 272 p. 2 Baranov A. N., Dobrovol'skij D. O. Aspekty teorii frazeologii [Aspects of phraseological theory]. Moscow, Znak Publ., 2008. 656 p. 3 Dubrovina K. N. Biblejskie frazeologizmy v russkoj i evropejskoj kul'ture [Bible phrasemes in Russian and European culture]. Moscow, Flinta Publ., 2012. 264 p. 4 Shherba L. V. Jazykovaja sistema i rechevaja dejatel'nost' [Language system and speech activity]. Izd. 2-e, stereotip. Moscow, Editorial URSS Publ., 2004. 432 p. 5 Fojtů P. Frazeologické internacionalizmy v ruštine [Phraseological internationalisms in Russian]. Autoreferát disertační práce. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci Publ., 2013. 27 p. 6 Krajčovič R. Genetická interpretácia paralelizmov v slovanských jazykoch [Genetic interpretation of parallel phenomena in Slavic languages]. Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie [Czech-Slovak Slavistics 1983. Linguistics, history]. Praha, Academia Publ., 1983, pp. 23–30. 7 Mlacek J. O stave slovenskej frazeológie v druhej polovici 20. storočia [On the situation in Slovak phraseology at the end of XXth century]. Studia Academica Slovaca 29. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mlacek. Bratislava, Stimul Publ., 2000, pp. 328–351. 8 Olchowa G. Autostereotypy w przysłowiach polskich i słowackich [Autostereotypes in Polish and Slovak proverbs]. Parémie národů slovanských IV. [Paremia of Slavic peoples]. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.–21.11.2008. Ostrava, FF OU Publ., 2008, pp. 157–164. Dictionaries 9 Lepeshaў І. Ja. Sloўnіk frazealagіzmaў belaruskaj movy [Dictionary of Belarussian phrasemes]. U 2-h tt. Minsk, Belaruskaja Jencyklapedyja іmja Petrusja Broukі Publ., 2008. 10 Lepeshaў І. Ja. Etymalagіchny sloўnіk frazealagіzmaў [Etymological dictionary of phrasemes]. Minsk, Narodnaja asveta Publ., 1981. Part 1. 160 p. 11 Lepeshaў І. Ja. Etymalagіchny sloўnіk frazealagіzmaў [Etymological dictionary of phrasemes]. Minsk, Narodnaja asveta Publ., 1993. Part 2. 200 p. 12 Gjulumjanc K. M. Pol'sko-russkij frazeologicheskij slovar' [Polish-Russian phraseological dictionary]. V 2-h tt. Minsk, Ekonompress Publ., 2004. 13 Stankevіch Ja. Malen'kі maskoўska-belaruskі (kryvіckі) sloўnіchak frazjeoljogіchny і prykazkaў dy pryvіtan'nі, zychjen'nі і іnsh [A Little Moscow-Belarussian dictionary of phrasemes, proverbs, greetings etc.]. 3-e vyd. Minsk, Navuka і tehnіka Publ., 1992. 151 p. 14 Slovar'-tezaurus sovremennoj russkoj idiomatiki: okolo 8 000 idiom sovremennogo russkogo jazyka [Thesaurus dictionary of modern Russian idioms: about 8 000 idioms from modern Russian]. In-t rus. jaz. im. V. V. Vinogradova RAN. Ed. A. N. Baranova, D. O. Dobrovol'skogo. Moscow, Mir enciklopedij Avanta+ Publ., 2007. 1135 p. 15 Frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka [Phraseological dictionary of Russian language]. Ed. A. I. Molotkov. 3-e stereotip. izd. Moscow, Russkij jazyk Publ., 1978. 543 p. 16 Frazeologicheskij slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka: Svyshe 35 000 frazeologicheskih edinic [Phraseological dictionary of modern Russian literary language: more than 35 000 phrasemes]. V 2-h tt. Ed. A. N. Tihonov. Moscow, 2004. 1664 p. 17 Habovštiaková K., Krošláková E. Frazeologický slovník. Človek a príroda vo frazeológii [Phraseological dictionary. Man and nature in phraseology]. Bratislava, Veda Publ., 1996. 176 p. 18 Smiešková E. Malý frazeologický slovník [A Little phraseological dictionary]. Bratislava, SPN Publ., 1974. 296 p. 19 Dorotjaková V., Ďurčo P. a kol. Rusko-slovenský frazeologický slovník [Russian-Slovak phraseological dictionary]. 1. vyd. Bratislava, SPN Publ., 1998. 670 p. 20 Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego [Phraseological dictionary of Polish language]. W 2 t. Warszawa, Wiedza Powszechna Publ., 1974. Internet resources 21 http://korpus.juls.savba.sk – National Corpus of Slovak Language 22 www.nkjp.pl – National Corpus of Polish Language 23 www.ruscorpora.ru – National Corpus of Russian Language
PDF file:   Download