Title of the article:

FOLK ETYMOLOGY OF MEDICINAL PLANT NAMES IN TĚŠÍN SILESIA: A PROBE INTO THE CURRENT STATE

Author(s):

Vitezslav Vilimek

Information about the author/authors

Vilimek Vitezslav — DiS., PhD., University of Ostrava, Realno, 5, 701 03 Ostrava, Czech Republic; Volgograd State University, Universitetskiy ave., 100, 400062 Volgograd, Russia.
E-mail: vitezslav.vilimek@osu.cz

Section

Theory and history of culture

Year

2022

Volume

Vol. 64

Pages

pp. 78–86

Received

January 10, 2022

Approved after reviewing

March 01, 2022

Date of publication

June 28, 2022

DOI:

https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-64-78-86

Index UDK

008

Index BBK

71+42.143(44)

Abstract

Folk etymology is an interesting source of the information for understanding the world view by users of the language. It can be assumed that the conception of nomination, e.g. the names of medical plants would follow the changes in the society. The questionnaire survey conducted across three generations of contemporary users of the regional dialect in 13 villages all over the Těšín Silesia explored active and passive knowledge of dialectic names of the medical plants and their etymology. The survey has shown that contemporary speakers of the language are no longer aware of mythological justification in those names. They find motivation for naming mainly in the effect or use of the herb, or in its external resemblance to objects or animals, etc. Today's inhabitants of the whole Těšín Silesia region are already largely free from the traditional mythological perception of the world. If they know it, they perceive it with great reserve as part of an outdated tradition, but no longer as a valid part of reality they experience. We find that the active and passive knowledge of folk names of medicinal plants, as well as the mythological background associated with formerly commonly used names, was irretrievably lost in Těšín Silesia under the influence of education, lifestyle changes, industrialization, and urbanization of the environment during the 20th century.

Keywords

herbs, Slavic languages, folk etymology, ethnolinguistics, Czech language, dialects, Silesia.

References

1 Bogocz I., Bortliczek M. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) [The Language of the Border Micro-world (the Common Language of Těšín Dwellers]. 2nd ed. Ostrava, Ostravská univerzita Publ., 2017. 208 p. (In Czech and Polish)

2 Cichá I. Beskydské gruně nad Olzou a Vislou. Beskidzkine grónie nad Olzą i Wisłą [The Hills of Beskids above the Olza and Visla Rivers]. Český Těšín, Vydavatelství Regio Publ., 2007. 252 p. (In Czech and Polish)

3 Čižmář J. Lidové lékařství v Československu [Folk Healing in the Czechoslovakia]. Brno, B. Komůrka, knihkupectví Publ., 1946. Vol. II. 287 p. (In Czech)

4 Davidová D. Kapitoly z dialektologie [Chapters from Dialectology]. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě Publ., 1992. 95 p. (In Czech)

5 Hladká Z. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích [Figurative Plant Names in Czech Dialects. On the Semantic Formation of Lexical Units in Dialects]. Brno, Masarykova univerzita v Brně Publ., 2000. 243 p. (In Czech)

6 Kadłubiec K. D. et al. Polská národní menšina na Těšínsku v české republice (1920–1995) [Polish Minority in Teschen Silesia in the Czech Republic (1920–1995) ]. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity Publ., 1997. 320 p. (In Czech and Polish)

7 Kolosova V. B. Leksika i simvolika slavianskoi narodnoi botaniki. Etnolingvisticheskii aspekt [Lexicon and Symbolism of Slavic Folk Botany. An Ethnolinguistic Aspect]. Moscow, Indrik Publ., 2009. 352 p. (In Russian)

8 Korbelář J., Endris, Z. Naše rostliny v lékařství [Our Plants in Therapy]. 4th ed. Praha, Avicenum, zdravotnické nakladatelství Publ., 1974. 496 p. (In Czech)

9 Machek V. Česká a slovenská jména rostlin [Czech and Slovak Names of Plants]. Praha, Nakladatelství ČSAV Publ., 1954. 368 p. (In Czech)

10 Muryc J. Reflections in the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic. Studia Slavica, 2018, no XXII/2, pp. 125–133. (In English)

11 Omelková M. Blatouch [Buttercup]. Český jazykový atlas 2 [Czech Language Atlas], Balhar, J., Jančák, P. et al. Praha, Academia Publ., 1997, pp. 270–275. (In Czech)

12 Shalaeva T. V. Russkaia fitonimiia i etimologiia (na materiale “Leksicheskogo atlasa russkikh narodnykh govorov”) [Russian Phytonyms and Etymology (Based on the Lexical Atlas of Russian National Dialects) ]. Leksicheskii atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniia), 2018, рp. 467–486. (In Russian)

13 Stolařík I. Hrčava — monografie horské obce [Hrčava — a Monograph of the Mountain Village]. Ostrava, Krajské nakladatelství Ostrava Publ., 1958. 318 p. (In Czech)

14 Vilimek V. Nominatsii lekarstvennykh rastenii v Teshinskoi Silezii, motivirovannye ikh lechebnym deistviem [Denominations of Herbs in Těšín Silesia Motivated by their Therapeutic Effects]. Slavianskii al'manakh — Slavic Almanac. 2020, no 3–4, pp. 270–288. (In Russian)

15 Vilímek V. Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy [Plants and Their Names Used in Folk Healing in Těšín Silesia]. Léčení a léčitelství v lidové tradici [Treatment and Healing in Folk Tradition], ed. by P. Číhal. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Publ., 2015, pp. 139–162. (In Czech)

16 Waniakowa J. Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne [Polish Dialect Names of Wild Growing Herbs on the Slavic Background. General Issues]. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publ., 2012. 284 p. (In Polish)

PDF-file

Download